Collane di lana bio

 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Tramonto d'oro

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Nuovola

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Glicine

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Smeraldo

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Ginestra

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Prato

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Tramonto Rosso

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Rose

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Sabbia e Mare

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Limone

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Sabbia

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Alto Mare

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  52,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Golfo

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  52,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Sole

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  52,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Tempesta

  Morbida lana bio certificata GOTS Dipinta a ...

  52,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Pietra

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  52,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Foresta

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Foschia

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Pioggia

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  60,90 €
 • Collana lana bio
     
  Collana Tessile Goccia di Pioggia

  Morbida lana bio certificata GOTS Tinta a ...

  60,90 €